agriMORE is een online platform

dat alle schakels in (vers)productketens met elkaar te verbinden, van verkoper tot koper en vice versa.

Met als doel: transparantie, beslissingsvrijheid, betere afstemming van vraag en aanbod en een eerlijke prijs bevorderen door informatie te delen.

het idee achter agriMORE_bol1

Virtuele Marktplaats

Middels een virtuele marktplaats worden alle schakels in versketens met elkaar in contact gebracht.

Producent en koper in direct contact

Dankzij dat directe contact kan een vraaggestuurde keten gefaciliteerd worden.


Koper en verkoper bepalen samen de prijs

Koper en verkoper kunnen dan door informatie te delen snel overeenstemming bereiken over prijs en waarde van het product.

Gefaciliteerd door bestaande marktpartijen

Bestaande marktpartijen zoals retailers en vervoerders kunnen waardeketens faciliteren zodat iedereen er voordeel bij heeft en waardeketens worden versterkt.


De toegevoegde waarde
van agriMORE

Faciliteert de overgang van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde ketens.
Sluit ketens door producenten en consumenten direct met elkaar in contact te brengen.
Faciliteert de verrijking van producten met informatie en gevoelswaarde.
Helpt ketenpartners met die transparantie invulling te geven aan hun duurzaamheidsdoelstellingen.

agriMORE is er voor...

agriMORE is voor_bol1

Producenten van groente en fruit en hun verkooporganisaties die op zoek zijn naar een directe manier om met hun klanten productwensen af te stemmen.

agriMORE is voor_bol2

Retailers die op zoek zijn naar een online platform om nieuwe retail concepten in de markt te zetten om zich zo onderscheidend te kunnen profileren.

agriMORE is voor_bol3

Ketenregisseurs in versketens die geen bulk product willen verkopen en op zoek zijn naar  een online platform waarmee ze hun vers producten onderscheidend in de markt kunnen zetten.

Ondanks dat wij ons met agriMORE in eerste instantie richten op versketens is zowel het concept als de techniek achter agriMORE geschikt om te worden toegepast op vele andere (product)ketens.
Wij gaan hierover graag met u in gesprek.