Bezoekers van deze website mogen geen content van deze website publiceren of dupliceren zonder uitdrukkelijke toestemming van agriMORE (ook niet via een individueel netwerk). agriMORE is in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade die direct of indirect gevolg is van gebruik van de content van deze website.